Pasūtīt video reklāmu:

+371 29442548 avideo@avideo.lv

Pasūtīt video reklāmu:

+371 29442548
avideo@avideo.lv

LBF akcija "Nepaej garām!"

Ceturtdiena, 28 Decembris 2017

No www.lbf.lv: Akcijas mērķis ir vākt līdzekļus aktuālajiem Latvijas Bērnu fonda projektiem, lai palīdzētu Latvijas bērniem un ģimenēm.
Akciju „Nepaej garām!” Latvijas Bērnu fonds katru gadu Ziemassvētku un Lieldienu laikā rīko vairāk kā 25 gadus. Akcijas laikā tiek vākti līdzekļi aktuālākajiem Fonda projektiem un Latvijas bērnu un ģimeņu vajadzībām. Tās ietvaros par ilgstošu tradīciju kļuvis Lieldienu un Ziemassvētku labdarības bezmaksas koncerts. Tajā bez maksas ik reizi piedalās bērni no maznodrošinātām un daudzbērnu, dažādās grūtībās nonākušām ģimenēm, bērni ar īpašām vajadzībām, kā arī bāreņi no visas Latvijas. Svētku dalībnieki noskatās iemīļotu mākslinieku koncertu, noslēgumā katrs svētku dalībnieks saņem dažādu labdaru sarūpētu dāvanu. Daudzām ģimenēm tā ir vienīgā bezmaksas iespēja apmeklēt kādu kultūras un atpūtas pasākumu visā gada garumā. Tādēļ mēs esam pateicīgi ikvienam atbalstītājam, kas palīdz dāvāt svētkus šiem bērniem un viņu ģimenēm, lai arī viņi, neskatoties uz sarežģījumiem, spētu sajust šo labestības, mīlestības, sirds siltuma un brīnumu laiku.

Ziņas

Par portālu

Rubrikas